Een slim plan!

De overheid stimuleert de opwekking en het gebruik van duurzame energie. Door gebruik te maken van de zogenaamde postcoderoos-regeling en gezamenlijk energie te produceren in coöperatief verband dragen deelnemers bij aan een meer duurzame omgeving. En… zo besparen  ze veel geld op hun elektriciteitsrekening. De coöperatie Zon4Ons  gaat van deze regeling gebruik maken.

Zon4Ons is een coöperatie in oprichting, met als doel: met ongeveer 100 huishoudens en ondernemingen gezamenlijk investeren in 1000 zonnepanelen, waarmee ieder aan zonne-energie kan opwekken wat hij of zij zo ongeveer jaarlijks gebruikt. De panelen worden geplaatst op de daken van 4 of 5 boerenbedrijven in de regio.

Voordelen
De coöperatie koopt groot in tegen scherpe tarieven. Daardoor hebben we extreem lage kosten voor het plaatsen en het onderhoud van de panelen. Daarnaast kun je nu ook profiteren van zonnepanelen als je daarvoor geen geschikt dak hebt of bijvoorbeeld in een huurwoning woont.

Voor particulieren en bedrijven
Ondernemers kunnen voordeel behalen tot maximaal 10.000 kWh per jaar. Dat komt neer op 37 zonnepanelen. Een gemiddeld particulier huishouden gebruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar, wat neerkomt op ca. 11 zonnepanelen. Dat vergt een investering van ongeveer € 2.300. Particulieren die dit bedrag niet kunnen opbrengen kunnen gebruik maken van een zeer gunstige lening. De rente en aflossing daarvan kunnen betaald worden uit de opbrengsten van de zonnestroom, terwijl er daarnaast nog winst overblijft.

Postcoderoos
De Regeling Verlaagd Tarief biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die de deelnemers gezamenlijk opwekken. Zo levert de investering in zonnepanelen geld op en betaalt zij zichzelf terug in ca. 6 à 7 jaar tijd. De deelnemers moeten wel woonachtig zijn in een postcoderoos, bestaande uit een postcodegebied van 4 gelijke cijfers, met alle daaraan grenzende postcodegebieden. In het geval van Zon4Ons gaat het om de volgende dorpen: Niehove, Oldehove, Saaksum, Ezinge, Noordhorn, Lauwerzijl, Zuurdijk, Den Ham, Warfhuizen en Houwerzijl.

Meedoen? Het kan nog!
Zon4Ons heeft in de regio al verschillende informatieavonden georganiseerd. Er hebben zich inmiddels meer dan 80 potentiële deelnemers aangemeld. Daarmee is er al een optie op meer dan 850 van de 1000 panelen die Zon4Ons wil gaan installeren.  We mikken op 100 deelnemers. U kunt nog meedoen! Maar let op: als het aantal van 1000 zonnepanelen behaald is, sluit de inschrijving. U kunt dan nog wel op de wachtlijst, maar we weten nog niet of en wanneer wij opnieuw een inschrijving openen.

Van ‘misschien’ naar ‘JA’
We hebben een lijst met geïnteresseerden, die nog niet zeker weten of ze mee willen doen. Bent u er daar één van? Wij horen graag welke bedenkingen u nog heeft. Wellicht kunnen wij u helpen uw twijfels weg te nemen. Immers, hoe eerder we ons doel behaald hebben, hoe eerder we verder kunnen met het uitrollen van ons plan.

Vervolg van de planning
In de komende maanden hopen we de coöperatie formeel op te richten, waarna in het najaar de zonnepanelen geplaatst worden.

Meer weten?
Op deze website vindt u al veel informatie en heeft u dan nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Zon4Ons
Je hebt niets te verliezen, maar wel veel te winnen.

En dat geldt ook voor het milieu…