Nieuws

Hoe groen is groene stroom?

De enige manier om te kunnen zeggen dat je 100% groene stroom verbruikt is om zelf duurzaam je eigen stroom op te wekken en alleen die stroom te verbruiken en dus geen verbinding meer nodig te hebben met het elektriciteitsnet. In Nederland was het afgelopen jaar maar ongeveer 18% van de totale productie afkomstig van duurzame bronnen. En toch heeft 69% van de huishoudens een contract dat ze uitsluitend groene stroom geleverd krijgen. Dat kan dan toch niet? Het kan wel…

Verder lezen »

Productie status

Zoals te verwachten was halen onze installaties het eerste jaar niet de volle honderd procent productie. Zeven van de acht daken (1462 panelen) zijn in

Verder lezen »

Plannen voor wijzigingen in Postcoderoosregeling

De verrekening van het belastingvoordeel loopt nu via de energieleveranciers en dat is zowel voor coöperaties als voor die leveranciers ingewikkeld en tijdrovend. Er wordt nu gedacht over een uitvoering waarbij de coöperaties het behaalde belastingvoordeel als subsidie krijgen uitgekeerd en zelf onder de leden kunnen verdelen.

Verder lezen »

Vraag en aanbod van paneelcertificaten

In statuten en huishoudelijk reglement is bepaald dat verhandeling van certificaten een zaak is van verkoper en koper.  Om deze partijen makkelijk met elkaar in contact te brengen hebben we besloten om vraag en aanbod te publiceren

Verder lezen »

Termijnbedrag te vroeg verlaagd?

Onlangs is bij detailbestudering van hoe de postcoderoosregeling in praktijk wordt uitgevoerd gebleken, dat verrekeningen van belastingvoordeel pas vanaf mei 2020 of later gaan plaats vinden. Leden die hun termijnbedrag dit jaar al verlaagd hebben moeten nu bij hun eerstvolgende jaarafrekening mogelijk bijbetalen. Dat kan een onaangename verrassing zijn.

Verder lezen »

Stand van zaken per 18 dec 2019

Op 1 dak na zijn nu alle daken in productie. Her en der hebben we nog met wat inregelproblemen en kinderziektes te maken, maar die worden in samenwerking met de paneel-leverancier opgelost.

Verder lezen »

Verrekening belastingvoordeel

Er zijn veel vragen over hoe en wanneer verrekening van het belastingvoordeel plaatsvindt. Dat kan en zal per deelnemer kunnen verschillen. In dit artikel leggen we uit hoe de gang van zaken is

Verder lezen »

Nieuwe bestuursleden gezocht

Twee van de huidige bestuursleden hebben de wens te kennen gegeven binnen afzienbare tijd te willen stoppen. Voor hen zoeken we opvolgers. Inmiddels is het leeuwendeel van het werk dat nodig was om de coöperatie op te richten en up and running te krijgen gedaan.  Vanaf nu gaat het vooral om lopende zaken en incidentele activiteiten. Aanzienlijk minder druk dus.

Verder lezen »

Aanwijzing belastingdienst is binnen!

Het heeft lang geduurd, maar uit de ambtelijke molen is dan toch uiteindelijk de aanwijzing van de belastingdienst in onze brievenbus gevallen.
Dit betekent dat de coöperatie Zon4Ons nu officieel door de belastingdienst is erkend als producent van duurzame energie

Verder lezen »

Productie: stand van zaken

Het gaat goed met de productie.
Vijf daken (samen ongeveer 1000 panelen) leveren volop stroom.
Op twee daken (samen goed voor 500 panelen) liggen de panelen en bekabeling klaar en is het wachten op de aansluiting door Enexis. Die is gepland voor deze herfst, dus deze daken gaan nog dit kalenderjaar in productie.

Verder lezen »

Cont(r)actmanager gezocht…

Zon4Ons moet contact leggen en gaan onderhouden met de energieleveranciers waar de leden bij aangesloten zijn.
Dit is een eenmalige berg werk. Hulp daarbij is gewenst en meer dan welkom…
Als jij kan en wil helpen neem dan contact op! 

Verder lezen »