Mee doen!

Zon4Ons is volgeboekt

Vanaf 1 november hanteren we een wachtlijst. Als er inschrijvers tijdens het proces van het tekenen van het contract en betalen alsnog afhaken komen mensen op de wachtlijst alsnog in aanmerking in volgorde van aanmelding. Als je op de wachtlijst wil kan je hieronder je gegevens invullen inclusief  een schatting van het aantal panelen dat je bij Zon4Ons wilt reserveren. Reserveer niet meer panelen dan nodig zijn voor je eigen elektriciteitsverbruik. Reserveer sowieso niet meer dan 37 panelen (10.000 kWh), want daarboven wordt geen belastingvoordeel meer verleend. (NB: 1 paneel levert per jaar ongeveer 267 kWh )

Account-gegevens
Persoonlijke gegevens
Deelnamegegevens
Leenfaciliteit
Er hebben zich zoveel leden aangemeld voor het afsluiten van een lening dat het leenplafond bereikt is. Aan degenen die zich voor 23 oktober hebben opgegeven voor een lening kan de lening verstrekt worden. Vanaf 23 oktober kunnen nieuwe leden geen gebruik meer maken van de leenregeling..

   

NB: De Postcoderoos regeling is vrijgesteld van melding en toezicht bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten), omdat er groene stroom wordt opgewekt en niet risicovol wordt belegd