AFM vrijstelling

De postcoderoosregeling, waarvan Zon4Ons gebruik maak heeft niet ten doel rendement te behalen met beleggingen van haar leden. Het geld wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, de leden kopen zonnepaneel-certificaten bij de coöperatie. Het bedrag voor elk certificaat staat gelijk met de investering die de coöperatie per geïnstalleerd paneel betaalt.

Voor de productie van de panelen geeft de coöperatie elk jaar een ledenverklaring af aan het energiebedrijf van dat lid. Voorbeeld: als een lid 10 paneelcertificaten heeft gekocht wordt de productie van 10 panelen opgegeven. Voor die hoeveelheid krijgt het lid korting op de energiebelasting. De hoeveelheid stroomproductie per paneel is de som van alle stroom die door alle panelen van de coöperatie wordt geproduceerd gedeeld door het totaal aantal panelen. Elk lid krijgt per paneelcertificaat daarom de zelfde hoeveelheid toegewezen.

Aan het begin van het jaar geeft de coöperatie een prognose verklaring af van de gemiddelde productie van het aantal panelen per lid aan de energieleverancier in kWh. Hiermee kan de energieleverancier in het maandelijks voorschot de vermindering van de energiebelasting verwerken.

Bij de jaarafrekening wordt het verschil tussen prognose en werkelijke productie verrekend, op dezelfde wijze zoals dat nu ook met uw gas en stroom gebeurd.

Vanwege het feit dat de coöperatie niet risicovol belegt met het ingelegde geld en de activiteiten uitsluitend gericht zijn op de productie van duurzame stroom, heeft de coöperatie geen meldingsplicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en daar vrijstelling voor.

Voor nadere informatie over risico’s die verbonden zijn aan deelname hebben we een informatiedocument opgesteld

Neem daarom notie van onderstaande vrijstellingsvermelding

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.