1e Algemene Ledenvergadering

Zon4Ons is op 24 september officieel opgericht en we houden nu de eerste en daardoor feestelijke officiele Algemene Ledenvergadering.
Alle leden die een ledenovereenkomst hebben getekend zijn daar welkom.

De agenda is als volgt:

1Welkom
2Vaststelling agenda
3Mededelingen- afmeldingen
4Bestuur verkiezing
Formeel vaststellen
Voorzitter benoemen.
5Vaststellen statuten.
6Vaststellen huishoudelijk reglement .
Pauze
7Stand van zaken
Leden
Daken
Lening
Financien
Planning
8Rondvraag
9Sluiting en drankje

 

 

12 december 2018
20:00 (inloop vanaf 19:30)
Locatie: Dorpshuis Ezinge
Vergadering
Georganiseerd door: Bestuur Zon4Ons
Kosten: nvt
Reserveren/aanmelden: nvt