1e Coöperatie-overleg Zon4Ons

Omdat de verwachting is dat Zon4Ons echt van de grond gaat komen, organiseren we voor de (potentiële) deelnemers die zich inmiddels hebben aangemeld een eerste coöperatie-overleg.
Het doel van de bijeenkomst is om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te kijken naar en te praten over de stand van zaken.
Tijdens de bijeenkomst presenteert het Zon4Ons team concepten voor contracten voor deelnemers en dakeigenaren.
Die zijn dan nog gebaseerd op ervaringen van andere soortgelijke coöperaties maar kunnen door Zon4Ons in gezamenlijk overleg worden bijgevijld en/of nader uitgewerkt.
Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid om informatie uit te wisselen en vragen te stellen.
Zet hem in je agenda, kom langs en maak de officieuze start van onze coöperatie mee!

15 mei 2018
20:00
Locatie: Dorpshuis Oldehove
Bijeenkomst
Georganiseerd door: Zon4Ons team
Kosten: nvt
Reserveren/aanmelden: nvt