Ledenbijeenkomst

Bijeenkomst om (aspirant-)deelnemers te informeren over stand van zaken.
Op de agenda staan o.a.:

  • Status aanmeldingen
  • Samenstelling bestuur
  • Concept statuten (hier te lezen)
  • Concept ledenovereenkomst (hier te lezen)
  • Reactie Zon4Ons op recente plannen van de regering t.a.v energietransitie
  • Planning

Komt allen!

4 september 2018
20:00
Locatie: Oldehove, dorpshuis Humsterland
Bijeenkomst
Georganiseerd door: Zon4Ons
Kosten: gratis
Reserveren/aanmelden: nvt