1. Home
  2. Docs
  3. Componenten
  4. Alfresco

Alfresco

Alfresco is een documentmanagementsysteem, nauw gekoppeld aan Econobis. In Alfresco worden documenten van Zon4Ons opgeslagen bijvoorbeeld:

  • statuten
  • huishoudelijke reglement
  • contracten
  • polissen
  • correspondentie
  • Handleidingen Econobis
  • etc.

Alfresco bevat versiebeheer van documenten, zodat na wijzigingen eerdere versies van documenten bewaard en raadpleegbaar blijven.

Gebruikers van Econobis kunnen met hun inloggegevens van Econobis ook inloggen op Alfresco.

Alfresco werkt (nog) niet echt gebruikersvriendelijk. Alleen PDF documenten kunnen binnen Alfresco geraadpleegd worden. Andere documenten (Word, excel etc) moeten eerst gedownload worden en dan geopend worden.

Mede om die reden heeft Zon4ONs een serie bestandsfolders op Google Drive die tussen de bestuursleden gedeeld worden. Daar kan sneller en makkelijker in gewerkt worden. Van echt officiele documenten wordt steeds een kopie geupload naar Alfresco.

 

How can we help?