Nieuws

Wisselen van energie-leverancier?

Energie-leveranciers voeren onderling een zware concurrentiestrijd om de gunst van de klant. We presenteren een overzicht van de aanbiedingen van Innova, Clean Energy (HCE) en Vattenfall. Leden die binnenkort moeten verlengen of willen overstappen kunnen deze aanbieding meenemen in hun afweging.

Verder lezen »

Twee grote daken nu volledig operationeel!

Op 23 september is na aanleg van een nieuwe kabel en een nieuw transformatorhuisje in den Ham de laatste twee daken aldaar volledig operationeel geworden.
Dat gaat zichtbaar worden in de maandelijkse productiecijfers, die elke maand hier te volgen zijn.

Verder lezen »

15 Panelen te koop!!

Een van de leden gaat verhuizen buiten onze postcoderoos en wil daarom zijn 13 panelen verkopen en een ander wil zijn 2 panelen verkopen. Er hebben zich nog geen kandidaat-kopers gemeld.

Verder lezen »

Productiemijlpaal…

De stroomproductie van onze daken heeft onlangs de grens van 500.000 kWh doorbroken. Een heuglijk feit.
Maar nog niet alles is koek en ei….

Verder lezen »

Hoe groen is groene stroom?

De enige manier om te kunnen zeggen dat je 100% groene stroom verbruikt is om zelf duurzaam je eigen stroom op te wekken en alleen die stroom te verbruiken en dus geen verbinding meer nodig te hebben met het elektriciteitsnet.

Verder lezen »

Plannen voor wijzigingen in Postcoderoosregeling

De verrekening van het belastingvoordeel loopt nu via de energieleveranciers en dat is zowel voor coöperaties als voor die leveranciers ingewikkeld en tijdrovend. Er wordt nu gedacht over een uitvoering waarbij de coöperaties het behaalde belastingvoordeel als subsidie krijgen uitgekeerd en zelf onder de leden kunnen verdelen.

Verder lezen »

Vraag en aanbod van paneelcertificaten

In statuten en huishoudelijk reglement is bepaald dat verhandeling van certificaten een zaak is van verkoper en koper.  Om deze partijen makkelijk met elkaar in contact te brengen hebben we besloten om vraag en aanbod te publiceren

Verder lezen »

Verrekening belastingvoordeel

Er zijn veel vragen over hoe en wanneer verrekening van het belastingvoordeel plaatsvindt. Dat kan en zal per deelnemer kunnen verschillen. In dit artikel leggen we uit hoe de gang van zaken is

Verder lezen »

Productie Zon4Ons