Vraag en aanbod van paneelcertificaten

18 december 2019

Zoals te verwachten was treden er nu en dan wijzigingen op in het ledenbestand onder meer als gevolg van verhuizingen. Daardoor komen er paneelcertificaten beschikbaar.  Er bestaat inmiddels ook een wachtlijst met mensen die nog geen lid zijn maar graag alsnog paneelcertificaten willen kopen.

In statuten en huishoudelijk reglement is bepaald dat verhandeling van certificaten een zaak is van verkoper en koper.  Om deze partijen makkelijk met elkaar in contact te brengen hebben we besloten om vraag en aanbod hier te publiceren . Het is dan aan kopers en verkopers om onderling contact te leggen  en  tot een regeling te komen.