Aanwijzing belastingdienst is binnen!

24 september 2019

Het heeft lang geduurd, maar uit de ambtelijke molen is dan toch uiteindelijk de aanwijzing van de belastingdienst tevoorschijn gekropen.
Dit betekent dat de coöperatie Zon4Ons nu officieel door de belastingdienst is erkend als producent van duurzame energie en dat de leden aanspraak kunnen maken op belastingvrijstelling voor de aan hun toegerekende opgewekte zonnestroom.

Nu kunnen we aan de slag om overeenkomsten te gaan sluiten met de energieleveranciers van onze leden over het verrekenen van dit belastingvoordeel. Daarvoor zoeken we tijdelijk extra mankracht