ALV

Algemene ledenvergadering 2021

27 april 2021

We organiseren een algemene ledenvergadering, maar we moeten dat vanwege corona helaas digitaal doen.
Op 20 mei om 20:00 start een videovergadering via Zoom (inmiddels bij velen bekend) waarin het bestuur de leden op de hoogte stelt van de gang van zaken aantal besluiten ter stemming aan de vergadering worden voorgelegd en waarin leden vragen kunnen stellen.

Hier kan je aangeven of je wel/niet/misschien deelneemt

Als je graag deel wilt nemen maar geen ervaring hebt met Zoom en vragen hebt of dit een keer wilt testen meld dat dan even hier. Dan krijg je ondersteuning.

Hieronder de agenda en een link naar het verslag van ALV 2018

Agenda

  • Welkom
  • Extra agendapunten
  • Mededelingen
  • Verslag ALV 2018
  • Stand van zaken productie
  • Vooruitzichten
  • Financiën/ Jaarverslag
  • Bestuurszaken
  • Rondvraag
  • Afsluiting

 

Notulen ALV Zon4Ons 2018

Zon4Ons financieel verslag 2019/2020

Verklaring kascommissie

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.