contactmanager

Cont(r)actmanager gezocht…

24 september 2019

Zon4Ons moet contact leggen en onderhouden met de energieleveranciers waar de leden bij aangesloten zijn. Op dit moment zijn dit er maar liefst nog negentien verschillende!

Met elk van deze leveranciers moet een overeenkomst gesloten worden over

  • de manier en de momenten waarop gegevens van leden van Zon4Ons moeten worden aangeleverd,
  • hoe en wanneer ze door de leverancier worden verwerkt
  • over de eventuele kosten die door de leverancier hiervoor in rekening worden gebracht.

Dit brengt veel administratief (vrijwilligers!)werk met zich mee. Daarvoor zoeken we binnen ons ledenbestand iemand die bereid is om daarbij te helpen. De werkzaamheden bestaan uit het contact leggen met de leveranciers (telefonisch of via mail), uitzoeken hoe per leverancier de gang van zaken is, in overleg gaan over het afsluiten van een overeenkomst en het tot stand brengen daarvan.

We zijn samen een coöperatie, dat betekent letterlijk samen-werking.
Dit is een eenmalige berg werk. Hulp daarbij is gewenst en meer dan welkom…
Als jij kan en wil helpen neem dan contact op!

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.