Welkome kerstverrassing….

20 december 2020

Zoals we eerder gemeld hebben heeft het lang geduurd voordat de twee laatste daken volledig operationeel waren. Dat kwam doordat de aansluiting op het openbare net te weinig capaciteit had waardoor we onze stroom niet kwijt konden. Na lang aandringen en wachten heeft Enexis uiteindelijk de capaciteit vergroot en konden we de capaciteit van onze daken volledig benutten. Dit heeft de coöperatie maandenlang inkomstenderving gekost. Dit verlies hebben we geclaimd bij Enexis. Na de nodige discussies en onderhandelingen tussen bestuur en Enexis is er uiteindelijk een schikking getroffen waarmee een aanzienlijk deel van de gederfde inkomsten wordt vergoed. De betaling heeft inmiddels plaats gevonden, we schrijven het bij op het gezamenlijk saldo van de leden en het wordt naar rato uitgekeerd met de eerstvolgende uitbetaling in 2021. Een welkome kerstverrassing….