Nieuwe bestuursleden gezocht

2 december 2019

Twee van de huidige bestuursleden hebben de wens te kennen gegeven binnen afzienbare tijd te willen stoppen. Voor hen zoeken we opvolgers. Inmiddels is het leeuwendeel van het werk dat nodig was om de coöperatie op te richten en up and running te krijgen gedaan.  Vanaf nu gaat het vooral om lopende zaken en incidentele activiteiten. Aanzienlijk minder druk dus.
We zoeken een nieuw algemeen lid en een nieuwe penningmeester. De penningmeester heeft in ons geval een voornamelijk toezichthoudende rol, want boekhouding en betalingsverkeer zijn uitbesteed aan een administratiekantoor. Het algemene lid ondersteunt bij incidentele activiteiten en bestuurswerkzaamheden.
Als je bereid bent een van de rollen een periode van minimaal twee jaar op je te nemen of er vragen over hebt, laat het ons hier weten!!