openstelling-subsidie-sde-plus.-detail

Nieuwe postcoderoosregeling

20 december 2020

De postcoderoosregeling (officieel: Regeling verlaagd Tarief) waar Zon4Ons gebruik van maakt gaat per 1 april 2021 verdwijnen. Geen paniek: dat betekent dat er per die datum geen nieuwe regelingen onder dezelfde voorwaarden kunnen worden afgesloten. Bestaande regelingen blijven gelden. De bestaande regeling wordt vervangen door een vereenvoudigde nieuwe regeling. Grootste verschil is dat in de nieuwe regeling werkt met subsidie in plaats van (energie)belastingteruggave. Een coöperatie krijgt op basis van de geleverde productie een subsidiebedrag en keert dat naar rato uit aan haar leden. Geen energieleveranciers meer betrokken en ook geen belastingdienst. Over hoogte van bedragen en precieze voorwaarden van de nieuwe regeling is nog overleg gaande.

Een van de gevolgen van deze wijziging is dat Zon4Ons na 31 maart 2021 geen nieuwe leden meer mag inschrijven. Als er panelen te koop komen (door aanbod van leden, verhuizingen etc) moeten deze gekocht worden door bestaande leden. Het bestuur heeft zich op deze situatie beraden en komt na enig rekenen tot de conclusie dat dit geen probleem zal worden. Er zijn momenteel geen panelen te koop en er is al een wachtlijst voor meer dan 100 panelen. We zien de wachtlijst groeien mede doordat mensen meer elektriciteit gaan gebruiken (elektrisch koken, verwarmen, autorijden etc). We verwachten dus dat we niet in een situatie terecht zullen komen met onverkochte panelen.

Over of en wanneer Zon4Ons uiteindelijk eventueel overstapt naar de nieuwe regeling is nu nog niets te zeggen. De komende tijd heeft Zon4Ons nog zo’n gunstig verkoopcontract dat overgang naar de nieuwe regeling sowieso nadelig zou zijn. We zijn van plan eerst dat contract uit te dienen en zullen tegen die tijd onze mogelijkheden nader bekijken.

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.