Nieuwe subsidieregeling voor zelf groene stroom opwekken

25 juni 2018

Een terugleversubsidie, waarvan de komst al eerder was aangekondigd, gaat de huidige salderingsregeling vervangen. Dat heeft gevolgen voor mensen met zonnepanelen op hun eigen dak. Zij krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en daarom leveren aan het net. Dankzij lagere prijzen van panelen en hun toegenomen efficiëntie, neemt de terugverdientijd steeds af. Volgens Wiebes zou de gemiddelde terugverdientijd bij het voorzetten van de salderingsregeling in 2025 uitkomen op vier jaar.

Het kabinet wil van de bestaande regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. “Ik wil oog houden voor een goede balans tussen kosten en de mate van ondersteuning voor lokale initiatieven”, zegt Wiebes.

De vergoeding per geleverde kilowattuur gaat waarschijnlijk omlaag, maar met hoeveel wil de minister nog niet zeggen. Uiteindelijk moet de terugverdientijd op zeven jaar uitkomen, omdat mensen volgens Wiebes tot die termijn bereid zijn te investeren in zonnepanelen.

De minister komt deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de nieuwe terugleversubsidie, die in 2020 moet ingaan. Wiebes belooft voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling een soepele overgang.