belasting

Opwekopgaaf energie 2020-2021

Omdat we merken dat er nog onduidelijkheid bestaat over de gang van zaken rond de teruggaaf van energie belasting, alles hier nog een keer kort op een rij:

  • Zon4Ons doet opgave van de geproduceerde stroom bij energieleveranciers, daar hoef je als deelnemer niets voor te doen, behalve je eigen gegevens aanpassen als je van leverancier verandert.
  • Zon4Ons doet dit jaar opgave van de totaal in het afgelopen jaar door jou opgewekte stroom aan de leverancier waar je op 1 april 2021 klant bent. Je oude leverancier krijgt GEEN opgave en hoeft voor jou ook niets meer te doen. 
  • Vanaf volgend jaar, 2022 verandert dit, vanwege een nieuwe belastingregel. Dan moet Zon4Ons bij een leverancierswisseling de jaaropbrengst naar rato verdelen over de oude en nieuwe leverancier en aan BEIDE leveranciers een deelopgave doen.  Ook dan hoef je als deelnemer nog steeds zelf geen actie te ondernemen. Je krijgt van twee kanten belasting terug.

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.