Productiestart Zon4Ons: geslaagd evenement!

12 april 2019

Op vrijdagmiddag 12 april is de productie van Zon4Ons zonnestroom officieel van start gegaan. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst bij een van de dakeigenaren, Evert Terpstra, aan de Oldijk 4 in Ezinge hebben we dit gevierd.

Evert vertelde over de geschiedenis en de huidige gang van zaken op zijn bedrijf., dat vanaf vandaag helemaal energieneutraal gerund wordt door gebruik te maken van wind- en zonne-energie.

Voorzitter van Zon4Ons, Ietse Pestoor vertelde nog een keer hoe Zon4Ons in het afgelopen anderhalf jaar tot stand is gekomen, wat daar allemaal bij kwam kijken, waar we nu staan en hoe het de komende tijd verder gaat.

Oud-wethouder Henk Bakker lichte het belang toe van dit soort burgerinitiatieven in de energietransitie. Die is zo ingrijpend dat hij niet (alleen) van bovenaf kan worden afgedwongen maar gedragen moet worden door de samenleving. Zon4Ons is daar een prachtig voorbeeld van. Het belang dat de gemeente aan dit soort initiatieven hecht werd onderstreept door de aanwezigheid van burgemeester Koos Wiersma.

Vervolgens werd de start van de productie officieel gemaakt door de onthulling door Henk Bakker van zeven borden die geplaatst worden op het erf van de zeven dakeigenaren.

Onder het genot van het gebruikelijke  drankje in de minder gebruikelijke maar wel toepasselijke omgeving van het (winderig frisse) boerenerf en dito stal van  Evert Terpstra werd de bijeenkomst gemoedelijk afgerond.