wiebes

Reactie Zon4Ons op energiebelastingplannen kabinet

6 augustus 2018

Het kabinet heeft haar concept-plannen omtrent aanpassingen in het energiebelastingstelsel gepubliceerd. Het voornemen is om de belasting op elektriciteit te verlagen en die op gas te verhogen. Doel is om de energietransitie gas => elektriciteit te bevorderen.
Als dit in deze vorm wordt doorgezet heeft dat nadelige gevolgen voor postcoderoosprojecten en andere projecten die hun rendement ontlenen aan energiebelastingvoordeel op elektriciteit. Het rendement wordt lager en het gevaar dreigt dat de beweging via burgerinitiatieven die op zeer veel plaatsen op gang is gekomen met allerlei energieprojecten zal stagneren. Wat de energietransitie juist vertraagt….
De adviseurs van Zon4Ons bij Humsterland Energie hebben een alternatief plan bedacht dat de energiebelasting op elektriciteit ongemoeid laat en op andere manier de energietransitie evenzeer versnelt en stimuleert. Zij hebben dat plan onder de aandacht gebracht van partijen die hier de komende herfst over aan tafel zitten met de regering om te komen tot een definitief plan. Het bestuur i.o. van de coöperatie onderschrijft deze actie.
Het is op het ogenblik nog niet duidelijk wat de nieuwe plannen van de regering precies behelzen. Het ziet er naar uit dat er in 2020 nieuwe regelgeving gaat komen. Het valt te verwachten dat er toch gesleuteld gaat worden aan de belastingtarieven voor de stroom. Maar ook als dat gebeurt zal het voor Zon4Ons aantrekkelijk blijven om de zonnepanelen te exploiteren, zelfs als het tarief 50 % verminderd zou worden. Dan nog heeft elke deelnemer binnen 8 jaar de investering in de panelen terugverdiend.
(voor berekening: klik hier)

Hoe sneller we overgaan tot de start van de Coöperatie hoe korter de terugverdientijd wordt.
In afwachting van de definitieve plannen gaat Zon4Ons door met werving en voorbereiding. We hebben er alle vertrouwen in dat er uiteindelijk een regeling komt waarbinnen ons postcoderoosproject nog steeds lucratief blijft en dat we gezamenlijk een aantal zonnedaken gaan inrichten en exploiteren.

We houden jullie op de hoogte!

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.