Stand van zaken

18 april 2018

Het gaat goed met Zon4Ons. Er komen steeds meer (potentiële) deelnemers bij.
Op dit moment staat de teller op 63 deelnemers en met gezamenlijk een optie op tussen de 600 en 700 panelen.
Er zijn ook aanbiedingen binnengekomen voor het gebruik van (schuur)daken.
Het Zon4Ons-team heeft contact gelegd met dorpen waar tot nu toe (te) weinig ruchtbaarheid is gegeven aan Zon4Ons: Saaksum, Houwerzijl, Lauwerzijl en Den Ham. De verwachting is dat we daar op korte termijn aanvullende info-avonden kunnen organiseren en dat daarmee het deelnemer-aantal nog flink gaat stijgen. Ook merken we dat de mond tot mond reclame in de dorpen waar het goed loopt (Oldehove, Niehove, Saaksum) veel helpt: het nieuws gaat rond als een lopend (zonne-)vuurtje en dat is precies de bedoeling.
De verwachting is nu dat we eind mei een definitieve go/nogo beslissing gaan nemen (en voorlopig ziet het er dus goed uit!)