Status voorbereiding per augustus 2018

6 augustus 2018

Nu het aantal aanmeldingen voor panelen  tot boven de 1000 is gestegen gaan we de coöperatie nu officieel maken. We hebben concepten gemaakt voor statuten en gebruikersovereenkomst en zijn hierover in overleg met een notaris. Hieronder vind je de concepten en kan je vast meelezen.
Wijzigingen (uiteraard) voorbehouden!

Concept Statuten Zon4Ons 2018

Concept_ledenovereenkomst

 

We zijn ook volop bezig om daken te selecteren aan de hand van een lijst met criteria die we hebben opgesteld. Voor de boeren is een concept contract opgesteld en daarover zijn we met boeren in gesprek. Ook dit zal nog wijzigen voor het zijn definitieve vorm vindt