Euros_Geld

Switchen van leverancier? Let op!

16 februari 2021

Tot nu toe geeft Zon4Ons de gehele jaarproductie van een deelnemer door aan de leverancier waar de deelnemer op 1 april klant is.
Ook als de deelnemer gedurende het jaar is overgestapt naar een andere leverancier gaat de gehele productieopgaaf naar de nieuwe leverancier en ontvangt de deelnemer zijn volledige belastingvoordeel via deze nieuwe leverancier.

Dit gaat per 1 april 2021 veranderen!

De belastingdienst heeft besloten dat voor overstappers voortaan de opwekopgaaf naar verhouding verdeeld moet worden over de oude en de nieuwe leverancier.
Zon4Ons gaat dus volgend jaar zowel aan de oude als aan de nieuwe leverancier een deelopgave doen. Wat betekent dat voor de deelnemers?

  • Je blijft vrij om zelf een energieleverancier te kiezen en over te stappen wanneer je wilt.
  • Houd via het klantenportaal je gegevens in onze administratie actueel (naam nieuwe leverancier en ingangsdatum van het contract)
    (zon4ons.energiesamen.nl)
  • Het is sterk aan te bevelen om de eindafrekening met de oude leverancier goed te bewaren, mocht er ooit discussie over ontstaan.
  • Neem bij switchen tijdig contact op met je oude leverancier en vertel dat er in de maand april/mei van het volgende jaar nog een productieopgave komt die moet leiden tot een terugbetaling van belasting. Dat dit in orde komt is een zaak tussen de deelnemer zelf en de oude leverancier. Zon4Ons is hier niet voor verantwoordelijk!

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.