energieprokzen

Volgende ronde belastingteruggaaf & stroomopbrengst

31 mei 2022

Binnenkort gaan we de energieleveranciers inlichten over de terug te vragen energiebelasting en gaan we stroomopbrengsten onder de deelnemers verdelen.
Dat gaat deze keer in gedeeltes. Om administratieve redenen hebben we besloten om ons boekhoudkundige jaar vanaf 2022 te laten samenvallen met het kalenderjaar. Tot nu toe liep het boekjaar van 1 april tm 31 maart, maar dat is lastig i.v.m. belastingopgave en het jaarlijks wijzigen van energiebelastingtarieven per 1 januari. Daarom kan je als deelnemer het volgende verwachten:

TERUGGAVE ENERGIEBELASTING

We gaan apart energiebelasting terugvragen over de volgende periodes:

1 april 2021 tm 31 december 2021.

1 januari 2022 tm 30 juni 2022

1 juli 2022 tm 31 dec 2022

Dit zal dus tot drie uitbetalingen leiden.

STROOMOPBRENGSTEN

De stroomopbrengsten krijgen we inmiddels niet meer jaarlijks maar maandelijks uitbetaald, dus we kunnen helemaal zelf bepalen op welke manier en met welke frequentie we deze opbrengsten verdelen onder de deelnemers. Tijdens de ALV hebben we voorgesteld om van de stroomopbrengst van 1 april 2021 tm 31 maart 2021 aan alle deelnemers een bedrag van 20 euro per paneelcertificaat uit te betalen. De feitelijke opbrengst is hoger en maar die willen we graag aan onze reserve toevoegen i.v.m. de onzekerheid over de prijs waarvoor we dit jaar onze stroom kunnen verkopen.  Aan het eind van 2022 hebben we helderheid over onze jaarinkomsten en kunnen we opnieuw beslissen welk bedrag we in reserve willen houden en hoeveel we dus kunnen uitkeren aan deelnemers.  Dit voorstel van het bestuur kon niet staande de vergadering in stemming worden gebracht omdat er niet voldoende leden aanwezig waren. Zodra dit voorstel na een digitale stemronde door de leden aanvaard is, gaan we over tot betaling van 20 euro per paneelcertificaat. 

Begin 2023 volgt de verdeling van de opbrengst van 1 april tm 31 dec 2022 plus eventuele afroming van de reservepot.

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.