Coöperatie & Bestuur

Zon4Ons is een coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) met als doel om op rendabele wijze zonne-energie op te wekken zodat zowel leden als het milieu er voordeel van hebben.Voor het genereren van dat voordeel maakt Zon4Ons gebruik van de postcoderoosregeling, waarmee mensen die wonen in een gebied met aansluitende postcodes een belastingvoordeel krijgen als ze gezamenlijk zonne-energie produceren.De coöperatie is op 24 september 2018 opgericht en is gevestigd Kerkpad 3 in Niehove.Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Ietse Pestoor (Ezinge), voorzitter
Jan de Keijzer (Houwerzijl), penningmeester
Fred Hendriks (Niehove), secretaris
Jan de Vries (Oldehove), lid
Dingena Biester (Oldehove), lid