Privacy verklaring

Inleiding

Om onze activiteiten als energiecoöperatie die is opgericht om de Regeling verlaagd tarief uit te kunnen voeren hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van die gegevens en controle daarover is voor ons essentieel. In dit Privacy Statement beschrijven wij in het kort ons beleid ten aanzien van de bescherming van de privacy van uw bij ons bekende gegevens.

Bronnen waaruit wij persoonsgegevens verkrijgen
De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig door u aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie waarbij u zich heeft opgegeven als lid van de coöperatie. U heeft uw adresgegevens, EAN-code, en jaarlijks energieverbruik met ons gedeeld. En u heeft aangegeven welk aandeel u wenst te hebben in gezamenlijke energiecentrale.

 Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de fiscale voordelen die de regeling verlaagd tarief (postcoderoosreling) biedt, te kunnen benutten. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is.

partijen die wij nodig hebben om de regeling goed uit te kunnen voeren (zoals energieleveranciers, ons meetbedrijf). In dergelijke gevallen zullen wij afspraken maken met die partijen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter waarborging van uw, hieronder beschreven, privacyrechten.

Verder gebruiken wij uw e-mailadres voor onze periodieke nieuwsbrief of uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering en de herinnering voor het betalen van de jaarlijkse contributie.

 Uw recht op privacy
U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegen onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. ‘

 Contact, klachten
Voor vragen of uitoefening van uw privacyrechten of het indienen van een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur van de coöperatie, via mail te bereiken op info@zon4ons.nl

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.