Productie Zon4Ons

Leden van Zon4Ons zijn niet aan een specifiek dak gekoppeld.
De productie van alle daken gezamenlijk  wordt verdeeld over alle leden gezamenlijk.

Om te weten welk deel van de productie aan een lid toekomt moet de opbrengst per paneel (zie schema hierboven) vermenigvuldigd worden met het aantal panelen dat dat lid gekocht heeft.