Productie Zon4Ons

Overzicht van de productie van de zonnedaken van Zon4Ons.
De productie is in april 2019 gestart. Er waren toen 2 daken aangesloten.
In de loop van 2019 zijn er 5 daken bijgekomen. Het laatste dak wordt in Q2 van 2020 aangesloten.

Leden van Zon4Ons worden niet aan een specifiek dak gekoppeld. De productie van alle daken gezamenlijk  wordt verdeeld over alle leden gezamenlijk.

Om te weten welk deel van de productie aan een lid toekomt moet de opbrengst per paneel (zie schema hierboven) vermenigvuldigd worden met het aantal panelen dat dat lid gekocht heeft.