Registreren

Zon4Ons is volgeboekt

Vanaf 1 november hanteert Zon4Ons een wachtlijst. Als er in de loop van de tijd paneelcertificaten beschikbaar komen, dan zijn mensen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding  kandidaat om deze certificaten te kopen. Als je op de wachtlijst wil kan je hieronder je gegevens invullen inclusief  een schatting van het aantal panelen dat je bij Zon4Ons zou willen kopen. Reserveer niet meer panelen dan nodig zijn voor je eigen elektriciteitsverbruik. Reserveer sowieso niet meer dan 37 panelen (10.000 kWh), want daarboven wordt geen belastingvoordeel meer verleend. (NB: 1 paneel levert per jaar ongeveer 267 kWh )

Account-gegevens
BEDRIJFSGEGEVENS
Niet van toepassing
Deelnamegegevens
Persoonlijke gegevens
Opmerking(en)

NB: De Postcoderoos regeling is vrijgesteld van melding en toezicht bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten), omdat er groene stroom wordt opgewekt en niet risicovol wordt belegd