Rekenvoorbeeld

Een bepalend verschil tussen meedoen met Zon4Ons en het plaatsen van eigen panelen is de startinvestering. Door collectieve inkoop en installatie zijn de startkosten bij Zon4Ons aanzienlijk lager (ca. 30%). Hieronder een overzicht van de kosten per kilowattuur voor de twee varianten.
Zon4Ons is uiteindelijk goedkoper!

Hieronder een rekenvoorbeeld van de te behalen besparing bij verschillende aantallen panelen.

Links de situatie als de deelnemer uit eigen middelen investeert, rechts de situatie waarbij voor de investering een lening wordt aangegaan.

In de tweede kolom kan je zien hoeveel panelen je nodig hebt om met zonne-energie al je stroom op te wekken. Op de jaarafrekening van je energieleverancier kan je zien hoeveel je jaarlijks verbruikt.