Veel gestelde vragen

De overheid stimuleert de opwekking en het gebruik van duurzame energie. Door gebruik te maken van de zogenaamde postcoderoos-regeling en gezamenlijk energie te produceren in coöperatief verband dragen leden bij aan een meer duurzame omgeving. En… zo besparen  ze veel geld op hun elektriciteitsrekening. De coöperatie Zon4Ons  maakt van deze regeling gebruik.

Doel
Zon4Ons
is een coöperatie met als doel om op rendabele wijze zonne-energie op te wekken op een manier waarbij zowel leden als het milieu er voordeel van hebben.
Voor het genereren van dat voordeel maakt Zon4Ons gebruik van de postcoderoosregeling, waarmee mensen die wonen in een gebied met aansluitende postcodes een belastingvoordeel krijgen als ze gezamenlijk zonne-energie produceren

Voordelen
De coöperatie koopt groot in tegen scherpe tarieven. Daardoor heeft Zon4Ons extreem lage kosten voor het plaatsen en het onderhoud van de panelen. Daarnaast kun je nu ook profiteren van zonnepanelen als je daarvoor zelf geen geschikt dak hebt of bijvoorbeeld in een huurwoning woont.

Voor particulieren, bedrijven en instellingen….
Bedrijven en instellingen kunnen voordeel behalen tot maximaal 10.000 kWh per jaar. Dat komt neer op 37 zonnepanelen. Een gemiddeld particulier huishouden gebruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar, wat correspondeert met ca. 11 zonnepanelen. Dat vergt een investering van ongeveer € 2.300.

Postcoderoos
De Regeling Verlaagd Tarief biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die de leden gezamenlijk opwekken. Met name daardoor levert de investering in zonnepanelen geld op. Op basis van het huidige belastingtarief en de huidige stroomprijs is de investering in ca. 3 tot 4 jaar terugverdiend en zijn de opbrengsten in de resterende  jaren pure winst. Om lid te kunnen zijn moet je woonachtig zijn in de postcoderoos rond Oldehove. Dit zijn de 4-cijferige postcodegebieden die grenzen aan dat van Oldehove. Voor Zon4Ons gaat het om de volgende dorpen: Niehove, Oldehove, Saaksum, Ezinge, Noordhorn, Lauwerzijl, Zuurdijk, Den Ham, Warfhuizen en Houwerzijl.

Wachtlijst….
Per 1 november 2018 is de inschrijving gesloten.
Zon4Ons is meer dan vol geboekt!
Erzijn 127 leden die gezamenlijk 1576 panelen .hebben verdeeld over 8 daken van boerenschuren
Momenteel is alleen plaatsing op een wachtlijst mogelijk.  Als er panelen vrij komen omdat bestaande leden ze van de hand willen doen kunnen  mensen op de wachtlijst in aanmerking komen om lid te worden en panelen te kopen. Als je interesse hebt neem dan contact met ons op.

Meer weten?
Op deze website vind je veel informatie,
Als je nog vragen hebt kan je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Zon4Ons
Niets te verliezen en veel te winnen.

Ook het milieu…

Een postcoderoos is een postcode-4-gebied (postcodes met gelijke 4 cijfers) met alle daaraan grenzende postcode-4-gebieden waarbij in het centrale gebied een energieproductie-installatie staat. Hieronder staat de postcoderoos waar Zon4Ons in gaat werken. Centraal in de roos is het postcodegebied waar Oldehove in ligt.

Hieronder een schematische voorstelling van de betrokken partijen en hun onderlinge relatie

 

Leden die verhuizen naar een bestemming binnen het postcoderoosgebied behouden hun belastingvoordeel tot het eind van de contractperiode (15 jaar vanaf start).

Zij die verhuizen naar een bestemming buiten de postcoderoos kunnen hun belastingvoordeel niet meenemen. Dat kan worden overgedragen aan bestaande of nieuwe leden van de coöperatie (bv de nieuwe bewoners., mits ze lid worden van de coöperatie). Vrijkomende panelen zijn dus te koop voor bestaande leden die willen uitbreiden of voor aspirantleden op de wachtlijst.

Nee, je hoeft niet over te stappen.
De coöperatie zoekt jaarlijks een energieleverancier die bereid is korting te geven in ruil voor collectieve inkoop van elektriciteit en gas door coöperatieleden. Overstappen en meedoen aan die optie is vrijwillig en levert een lid naar verwachting een extra korting van ongeveer 1 ct/kWh op de reguliere prijs van elektriciteit en 2 ct/m3 op de reguliere prijs van gas.

Aanbieders proberen op alle mogelijke manieren klanten te winnen en doen dat vooral met beloftes van grote kortingen als iemand overstapt. Dit is verleidelijk.

Maar schijn bedriegt.

Cadeautjes aan klanten worden altijd weer in de prijs verrekend  waardoor de klant uiteindelijk zijn eigen korting (en vaak nog veel meer) aan de leverancier terugbetaalt. Een sigaar uit eigen doos….

Klik  naar de website van Humsterland Energie  als je meer wil weten/lezen over wat er speelt bij het overstappen naar een andere leverancier

Hieronder een voorbeeld (dec 2017) waaruit blijkt dat welkomstaanbiedingen weer worden terugbetaald via hogere tarieven en niet to de goedkoopste oplossing leiden!

Ja dat kan.
Als de som van de opgewekte stroom door eigen panelen en die van de coöperatie ongeveer gelijk is aan je eigen verbruik is je belastingvoordeel maximaal. Voor wat je meer produceert dan verbruikt krijg je geen belastingvoordeel meer, maar alleen de opbrengst van de geleverde stroom minus kosten (per saldo ongeveer 2ct/kWh)

Jazeker, dat kan. Bedrijven of verenigingen kunnen ook lid worden van een coöperatie en in aanmerking komen voor de korting op energiebelasting. Daarvoor geldt echter wel een restrictie: een bedrijf of vereniging mag maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen.
Belastingvoordeel wordt alleen gegeven over de eerste 10.000 kWh die verbruikt wordt. We raden dus aan om niet meer dan 37 panelen te nemen. Die leveren gezamenlijk ongeveer 10.000 kWh.

Voor meer detailinformatie en uitleg kijk op de website van Humsterland-energie

Bij het afsluiten van het contract met de te selecteren leverancier wordt vastgelegd dat de ontmanteling van de installatie tzt op duurzame wijze zal worden uitgevoerd.

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de huurder zelf klant is van een energieleverancier en zijn eigen energie betaalt. Het mag niet bij de huurprijs zijn inbegrepen.

In de kosten die de coöperatie jaarlijks in rekening zijn inbegrepen:
administratie, accountant, onderhoud, verzekering, vervanging defecte onderdelen, onkostenvergoeding voor bestuurders, post onvoorzien.
Deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de levering van zonnestroom.

Zon4Ons sluit met iedere dakeigenaar een contract met een looptijd van 15 jaar. Dat behelst onder andere recht van opstal met een kettingbeding. Een nieuwe eigenaar moet dit contract overnemen.

Aanleg van een zonneweide is duurder omdat elk paneel draagconstructie nodig heeft om onder goede hoek te liggen. Op daken liggen panelen automatisch onder een gunstige hoek en is draagconstructie al aanwezig. Bovendien is de verzekeringspremie voor een zonneweide hoger omdat zo’n perceel toegankelijker is en daarmee groter risico op schade (vandalisme) bestaat. En er moeten kosten gemaakt worden voor goede afscherming zowel in verband met toegankelijkheid als met het onttrekken aan het zicht.

Bij het aanschaffen en installeren van een windmolen zonder subsidie is de kostprijs per kW (veel) hoger dan die van zonnepanelen. De terugverdientijd is daardoor bij zonnepanelen veel korter.

Nee. SDE+ subsidie kan niet gecombineerd worden met de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos).
De SDE+ is een subsidieregeling om de productie van duurzame energie te bevorderen. Zonne-installaties van minimaal 15 kWp op een grootverbruikaansluiting komen in aanmerking voor vijftien jaar subsidie op de geproduceerde elektriciteit.
De postcoderoosregeling is niet bestemd voor grootverbruik.

Zon4Ons vraagt ook, maar niet uitsluitend offertes aan bij lokale ondernemers. En Zon4Ons mikt op concurrerende scherpe prijzen. De leden van de coöperatie beslissen uiteindelijk gezamenlijk of en zo ja hoeveel ze extra willen betalen voor het gunnen van opdrachten aan lokale ondernemers.

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.