Veel gestelde vragen

Als deelnemer kan je zelf je gegevens bij Zon4Ons inzien en wijzigen.
Daarvoor kan je inloggen bij ons klantportaal met als inlognaam je mailadres dat bij Zon4Ons gebruikt wordt en een door jezelf gekozen wachtwoord. 
Als je dat wachtwoord vergeten bent kan je in het inlogscherm klikken op Wachtwoord vergeten. Dan krijg je een mailtje met een link om een nieuw wachtwoord te kiezen.

Als je nog nooit op het klantportaal hebt ingelogd, heb je een activatielink nodig. Die kan je aanvragen via een mailtje naar administratie@zon4ons.nl

Als je van leverancier gaat wisselen moet je als deelnemer de gegevens van de nieuwe leverancier (naam en klantnummer) en de overstapdatum doorgeven via het klantportaal.

Ga naar wijzigen gegevens en vul bij het veld huidige leverancier de naam van de nieuwe leverancier in (laat je niet in de war brengen door het woordje huidig….)

Vul dan het nieuwe klantnummer en de overstapdatum in.

Je kunt deze melding al doen voordat de overstap plaats vindt.  In onze systemen wordt de wijziging dan pas echt doorgevoerd op de overstapdatum. 

Zon4Ons gaat dan zorgen dat de oude leverancier je nog de belasting gaat terugbetalen over de periode dat je nog daar bent en dat vanaf de overstapdatum de belasting gaat worden terugbetaald via de nieuwe leverancier.

GEEF EEN OVERSTAP SNEL DOOR, LIEFST ZODRA JE DE NIEUWE GEGEVENS WEET !

Leveranciers zijn niet verplicht om aan de postcoderoosregeling mee te doen. Er is een groep die meedoet en er is een groep die niet mee doet.

Hieronder staat een lijst van leveranciers die meedoen. Maar deze lijst is niet compleet. Als je wilt overstappen naar een leverancier die niet op deze lijst staat, is het slim om ZELF even te informeren. 

Als je een leverancier kiest die meedoet en die niet op de lijst staat, dan heeft je overstap geen gevolgen voor de uitkeringen vanuit Zon4Ons. Volg dan de procedure voor het wisselen van leverancier (kijk bij: veel gestelde vragen)  en geef in een mailtje even aan ons door dat je een leverancier hebt gevonden die wel meewerkt, maar nog niet in de lijst staat. Dan passen we dat aan.

Als je naar een leverancier overstapt die niet meedoet, dan vervalt vanaf het moment van overstap je belastingteruggaaf vanuit Zon4Ons. 

Leveranciers die meedoen:

 • ANWB Energie
 • Budget Thuis
 • Clean Energy
 • Coolblue Energie
 • Delta energie
 • EasyEnergy
 • Eneco
 • Energie VanOns
 • EnergieDirect
 • EnergyZero
 • ENGIE
 • Essent
 • Greenchoice 
 • GreenNL
 • Mijndomein Energie
 • NieuweStroom
 • OM | nieuwe energie
 • Pure Energie
 • Shell Energie
 • Vandebron
 • Vattenfall
 • yebbo.nl

Als je al lid bent van Zon4Ons
Je kunt hier aangeven of je panelen wilt kopen of verkopen en hoeveel.

Bij koop
Deelnemers die extra willen kopen, komen op de wachtlijst. Zodra er panelen te koop komen worden deelnemer(s) boven aan de wachtlijst in contact gebracht met de verkoper en kunnen zij onderling afspraken maken en de (ver)koop afhandelen.

Bij verkoop
Zon4Ons brengt verkoper en koper(s) die bovenaan de wachtlijst staan via email met elkaar in contact. Verkoper en koper(s) bepalen onderling de prijs en handelen onderling de betaling af. Een van hen geeft aan Zon4Ons de details van de (ver)koop door: het aantal panelen en de overdrachtdatum. De prijs is voor Zon4Ons niet van belang en hoeft niet te worden doorgegeven. Zon4Ons regelt de administratieve details: verlaging aantal panelen van verkoper, verhoging van aantal panelen van de koper(s). Stroomopbrengsten en belastingteruggaaf worden vanaf overdrachtdatum ook aangepast aan de gewijzigde aantallen panelen.

Als je nog geen lid bent van Zon4Ons
Je wilt misschien meedoen met Zon4Ons omdat je gehoord hebt dat het een succesvol en goed renderend project is. Klopt! Snappen we! Maar we zijn uitverkocht: alle beschikbare panelen van Zon4Ons zijn in bezit van huidige deelnemers. Soms  komen er nog panelen beschikbaar als een deelnemer minder panelen wil of gaat verhuizen naar een bestemming buiten het postcoderoosgebied. Voor die gevallen hanteren we een wachtlijst.  Je kunt je hier aanmelden bij Zon4Ons, je gegevens doorgeven en melden hoeveel panelen je zou willen kopen.  Je komt dan op onze wachtlijst, maar je komt pas aan de beurt als er geen bestaande leden meer op de lijst staan voor het kopen van extra panelen.

De postcoderoos-regeling (officieel: Regeling Verlaagd Tarief biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die de leden gezamenlijk opwekken. Met name daardoor levert de investering in onze zonnepanelen geld op. Per medio 2022 is de investering inmiddels terugverdiend. De opbrengsten in de resterende  jaren zijn pure winst. 

 

Een postcoderoos is een postcode-4-gebied (postcodes met gelijke 4 cijfers) met alle daaraan grenzende postcode-4-gebieden waarbij in het centrale gebied een energieproductie-installatie staat. Hieronder staat de postcoderoos waar Zon4Ons in gaat werken. Centraal in de roos is het postcodegebied waar Oldehove in ligt.

Onze postcoderoos beslaat  de 4-cijferige postcodegebieden die grenzen aan dat van Oldehove. Voor Zon4Ons gaat het daardoor om de volgende dorpen: Niehove, Oldehove, Saaksum, Ezinge, Noordhorn, Lauwerzijl, Zuurdijk, Den Ham, Warfhuizen en Houwerzijl.

Stroomkosten bestaan altijd uit 2 componenten: het leveringstarief en belasting.
Het leveringstarief vormt inkomsten voor je leverancier. De belasting is inbegrepen in de prijs die je betaalt, maar die draagt de leverancier af aan de belastingdienst. 

Hoe de postcoderegeling werkt hangt af van je situatie. We onderscheiden 4 mogelijklheden:

 Je doet niet mee met Zon4OnsJe doet mee met Zon4Ons
Je hebt thuis geen zonnepanelenAC
Je hebt thuis  zonnepanelenBD

Optie A
Je verbruikt thuis stroom en produceert zelf niets. Je betaalt de rekening van je leverancier, dwz leveringstarief + belasting. De leverancier draagt de verschuldigde belasting af aan de belastingdienst.

Optie B
Zolang de salderingsregeling geldt
wordt de geproduceerde stroom afgetrokken van de verbruikte stroom en betaal je alleen het verschil.  Als je meer produceert dan je verbruikt betaal je niets en krijg je voor de extra teruggeleverde stroom een teruglever-vergoeding. 

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd krijg je voor de teruggeleverde stroom steeds minder betaald. Je betaalt het leveringstarief  voor de verbruikte stroom  en ontvangt voor geproduceerde stroom een jaarlijks afnemend tarief. Het belastingvoordeel blijft wel bestaan: je betaalt alleen belasting over wat je meer verbruikt hebt dan geproduceerd.

Als je meer produceert dan je verbruikt betaal je geen stroomkosten en krijg je voor de extra teruggeleverde stroom een teruglever-vergoeding. 

Steeds meer leveranciers brengen voor het terugleveren (onafhankelijk van de hoeveelheid) vaste terugleverkosten in rekening. 

Optie C
Je verbruikt thuis stroom en je produceert via Zon4Ons stroom. Jouw thuisleverancier heeft geen zicht op wat je bij Zon4Ons produceert en kan dus niet salderen. Je rekent met je eigen leverancier af precies zoals bij optie A.

Je inkomsten uit je panelen krijg je dan langs 2 wegen:

Zon4Ons verkoopt de geproduceerde stroom aan de leverancier die daar het meeste voor biedt en krijgt aan het eind van het jaar van deze leverancier een zak met geld. Dit geld wordt door Zon4Ons jaarlijks aan de deelnemers uitbetaald naar verhouding van het aantal panelen dat ze hebben.

Zon4Ons geeft per deelnemer het aantal geproduceerde kWh stroom door aan diens leverancier. Daarmee claimt de leverancier de bijbehorende belasting terug van de belastingdienst en betaalt dat uit aan de deelnemer. (dat loopt meestal buiten de jaarafrekening om maar door sommige leveranciers wordt het daarin verrekend). LET OP: je leverancier betaalt nooit meer belasting terug dan wat je aan stroom verbruikt hebt.

Voorbeeld: je verbruikt thuis 3000 kWh en je produceert via Zon4Ons 4000 kWh. Je betaalt je leverancier 30000 kWh. Je ontvangt dan via Zon4Ons 4000 kWh stroomopbrengst en via je leverancier 3000 kWh belastingteruggave.

Optie D
Je verbruikt thuis stroom en je produceert via eigen panelen en via Zon4Ons stroom. Jouw thuisleverancier heeft geen zicht op wat je bij Zon4Ons produceert en kan dus niet salderen. Je rekent met je eigen leverancier af precies zoals bij optie B.

Je inkomsten uit je panelen krijg je dan langs 2 wegen:

Zon4Ons verkoopt de geproduceerde stroom aan de leverancier die daar het meeste voor biedt en krijgt aan het eind van het jaar van deze leverancier een zak met geld. Dit geld wordt door Zon4Ons jaarlijks aan de deelnemers uitbetaald naar verhouding van het aantal panelen dat ze hebben.

Zon4Ons geeft per deelnemer het aantal geproduceerde kWh stroom door aan diens leverancier. Daarmee claimt de leverancier de bijbehorende belasting terug van de belastingdienst en betaalt dat uit aan de deelnemer. (dat loopt meestal buiten de jaarafrekening om maar door sommige leveranciers wordt het daarin verrekend). LET OP: je leverancier betaalt nooit meer belasting terug dan wat je aan stroom verbruikt hebt.

Voorbeeld: je verbruikt thuis 3000 kWh, je produceert thuis 1200 kWh en via Zon4Ons 4000 kWh.  Je betaalt je leverancier 1800 kWh (zolang salderingsregeling bestaat).  Je ontvangt  via Zon4Ons 4000 kWh stroomopbrengst via je leverancier 3000 kWh belastingteruggave.

In Nederland wordt er steeds meer zonne-energie opgewekt. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Op zonnige dagen, als er veel groene stroom wordt opgewekt, ontstaat steeds vaker een overschot. Stroomoverschotten die door huishoudens niet worden verbruikt, worden op dit moment door energieleveranciers teruggeleverd aan het net. De onbalans- en profileringskosten die zij hiervoor moeten betalen stijgen hard en de prijs voor de teruggeleverde stroom is door het overschot steeds vaker negatief. Deze toenemende kosten werden tot nu toe doorberekend aan klanten met en zonder zonnepanelen.

Om de kosten eerlijker te verdelen en daarmee een eerlijke en transparante energietransitie te bevorderen, worden door leveranciers steeds vaker vaste terugleveringskosten voor zonnepaneel-eigenaren in rekening gebracht. Een gemiddeld huishouden met zonnepanelen heeft hierdoor rond de €10 tot €20 minder voordeel per maand dan ze gewend zijn. Dit wordt verwerkt in het termijnbedrag. De vaste terugleveringskosten staan los van de teruglever-vergoeding die klanten krijgen.

Wekken je prive-zonnepanelen meer energie op dan je verbruikt in een jaar? Dan ontvang je per kWh een teruglever-vergoeding van je energieleverancier.

Terugleveren
Met eigen zonnepanelen wek je zonne-energie op die je direct in huis verbruikt. Wek je meer op dan je op dat moment nodig hebt? Dan wordt het overschot (via de meterkast) teruggeleverd aan het energienet. Andere huishoudens kunnen dan gebruikmaken van jouw groene energie.

Salderen
In Nederland mag je de stroom die je teruglevert wegstrepen tegen de stroom die je afneemt bij een energieleverancier. Salderen noemen we dat.

De hoeveelheid elektriciteit die je in dezelfde periode hebt verbruikt is je salderingsgrens. Dus als je 2500 kWh verbruikt, mag je maximaal 2500 kWh salderen. Tot die grens krijg je dus feitelijk hetzelfde bedrag voor je teruggeleverde stroom als die je ervoor betaalt.

Lang niet iedereen met zonnepanelen wekt meer op dan ze verbruiken. Jij wel? Dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding. Je ontvangt dan een bedrag per kWh die je teruglevert. Het teruglevertarief kan per energieleverancier verschillen.

Voor de duidelijkheid: tot je salderingsgrens, saldeer je de stroom die je teruglevert. Voor teruggeleverde stroom boven de salderingsgrens, ontvang je een terugleververgoeding. 

Hieronder een schematische voorstelling van de betrokken partijen en hun onderlinge relatie

 

Leden die verhuizen naar een bestemming binnen het postcoderoosgebied behouden hun belastingvoordeel tot het eind van de contractperiode (15 jaar vanaf start).

Zij die verhuizen naar een bestemming buiten de postcoderoos kunnen hun belastingvoordeel niet meenemen. Dat kan worden overgedragen aan bestaande of nieuwe leden van de coöperatie (bv de nieuwe bewoners., mits ze lid worden van de coöperatie). Vrijkomende panelen zijn dus te koop voor bestaande leden die willen uitbreiden of voor aspirantleden op de wachtlijst.

Bij het afsluiten van het contract met de te selecteren leverancier wordt vastgelegd dat de ontmanteling van de installatie tzt op duurzame wijze zal worden uitgevoerd.

In de kosten die de coöperatie jaarlijks in rekening zijn inbegrepen:
administratie, accountant, onderhoud, verzekering, vervanging defecte onderdelen, onkostenvergoeding voor bestuurders, post onvoorzien.
Deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de levering van zonnestroom.

Nee. SDE+ subsidie kan niet gecombineerd worden met de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos).
De SDE+ is een subsidieregeling om de productie van duurzame energie te bevorderen. Zonne-installaties van minimaal 15 kWp op een grootverbruikaansluiting komen in aanmerking voor vijftien jaar subsidie op de geproduceerde elektriciteit.
De postcoderoosregeling is niet bestemd voor grootverbruik.

Zon4Ons vraagt ook, maar niet uitsluitend offertes aan bij lokale ondernemers. En Zon4Ons mikt op concurrerende scherpe prijzen. De leden van de coöperatie beslissen uiteindelijk gezamenlijk of en zo ja hoeveel ze extra willen betalen voor het gunnen van opdrachten aan lokale ondernemers.

Zon4Ons sluit met iedere dakeigenaar een contract met een looptijd van 15 jaar. Dat behelst onder andere recht van opstal met een kettingbeding. Een nieuwe eigenaar moet dit contract overnemen.

Jouw gegevens

Je wordt doorgeleid naar ons klantportaal.
Dat is een andere website waar je nog een keer apart moet inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Het is handig om daar het wachtwoord gelijk maken aan dat van deze website, dan hoef je maar 1 wachtwoord te onthouden. Via de link ‘Wachtwoord vergeten’ kan je je wachtwoord aanpassen.