Veel gestelde vragen

De Regeling Verlaagd Tarief biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die de leden gezamenlijk in coöperatie-verband opwekken. Deze zonnestroom loopt niet vanaf de panelen naar de leden, maar naar een door de coöperatie te selecteren energieleverancier.
De coöperatie stelt jaarlijks vast hoeveel geproduceerde stroom aan elk lid van de coöperatie is toe te schrijven en geeft dat door aan de energieleveranciers van de leden. Zij passen op hun beurt de vrijstelling van belasting toe op de hoeveelheid geproduceerde stroom en verwerken dat in de jaarafrekening met de leden. De leden krijgen dus een (aanzienlijk) lagere elektriciteitsrekening. Het komt dus uiteindelijk neer op een administratieve verrekening, net als bij de afname van groene stroom via de eigen energieleverancier.
De energiebelastingvrijstelling is het voornaamste onderdeel van  het verdienmodel voor coöperatieleden. Anno 2018 is dit voordeel per kWh € 0,1013 exclusief BTW of € 0,1226 inclusief BTW. De vrijstelling duurt 15 jaar vanaf het moment dat de cooperatie stroom gaat produceren en dit door de Belastingdienst wordt goedgekeurd..
Coöperatieleden moeten in de nabijheid van de productieinstallatie wonen (in de postcoderoos) en een kleinverbruikersaansluiting hebben, oftewel een aansluiting op het stroomnet van ten hoogste 3*80 Ampère.
Coöperatieleden kunnen huishoudens zijn, maar ook ondernemers of andere organisaties/ instellingen, waaronder ook overheden, met een kleinverbruikersaansluiting. Voor niet-particulieren geldt dat zij een aandeel van maximaal 20% van het vermogen van de productie-installatie in de coöperatie mogen hebben.

Een postcoderoos is een postcode-4-gebied (postcodes met gelijke 4 cijfers) met alle daaraan grenzende postcode-4-gebieden waarbij in het centrale gebied een energieproductie-installatie staat. Hieronder staat de postcoderoos waar Zon4Ons in gaat werken. Centraal in de roos is het postcodegebied waar Oldehove in ligt.

Hieronder een schematische voorstelling van de betrokken partijen en hun onderlinge relatie

Aanbieders proberen op alle mogelijke manieren klanten te winnen en doen dat vooral met beloftes van grote kortingen als iemand overstapt. Dit is verleidelijk.

Maar schijn bedriegt.

Cadeautjes aan klanten worden altijd weer in de prijs verrekend  waardoor de klant uiteindelijk zijn eigen korting (en vaak nog veel meer) aan de leverancier terugbetaalt. Een sigaar uit eigen doos….

Klik  naar de website van Humsterland Energie  als je meer wil weten/lezen over wat er speelt bij het overstappen naar een andere leverancier

Hieronder een voorbeeld (dec 2017) waaruit blijkt dat welkomstaanbiedingen weer worden terugbetaald via hogere tarieven en niet to de goedkoopste oplossing leiden!

Leden die verhuizen naar een bestemming binnen het postcoderoosgebied behouden hun belastingvoordeel tot het eind van de contractperiode (15 jaar vanaf start).

Zij die verhuizen naar een bestemming buiten de postcoderoos kunnen hun belastingvoordeel niet meenemen. Dat kan worden overgedragen aan bestaande of nieuwe leden van de coöperatie (bv de nieuwe bewoners., mits ze lid worden van de coöperatie). Vrijkomende panelen zijn dus te koop voor bestaande leden die willen uitbreiden of voor aspirantleden op de wachtlijst.

Ja dat kan.
Als de som van de opgewekte stroom door eigen panelen en die van de coöperatie ongeveer gelijk is aan je  eigen verbruik is je belastingvoordeel maximaal.  Voor wat je meer produceert dan verbruikt krijg je geen belastingvoordeel meer, maar alleen de opbrengst van de geleverde stroom minus kosten (per saldo ongeveer 2ct/kWh)

Jazeker, dat kan. Bedrijven of verenigingen kunnen ook lid worden van een coöperatie en in aanmerking komen voor de korting op energiebelasting. Daarvoor geldt echter wel een restrictie: een bedrijf of vereniging mag maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen.
Belastingvoordeel wordt alleen gegeven over de eerste 10.000 kWh die verbruikt wordt. We raden dus aan om niet meer dan 37 panelen te nemen. Die leveren gezamenlijk ongeveer 10.000 kWh.

Voor meer detailinformatie en uitleg kijk op de website van Humsterland-energie

De vermindering van energiebelasting is per aansluting gemaximeerd op 10.000 kWh. Als je jaarlijks meer verbruikt is het toch raadzaam om niet meer dan 37 panelen (het equivalent van 10.000 kWh) via deze regling aan te schaffen. Alles wat je meer aan zonnepanelen installeert kost wel het volledige investeringsbedrag maar levert veel minder rendement (alleen opbrengst uit stroomverkoop, geen belastingvoordeel)

Bij het afsluiten van het contract met de te selecteren leverancier wordt vastgelegd dat de ontmanteling van de installatie tzt op duurzame wijze zal worden uitgevoerd.

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de huurder zelf klant is van een energieleverancier en zijn eigen energie betaalt. Het mag niet bij de huurprijs zijn inbegrepen.

In de kosten die de coöperatie jaarlijks in rekening zijn inbegrepen:
administratie, accountant, onderhoud, verzekering, vervanging defecte onderdelen, onkostenvergoeding voor bestuurders, post onvoorzien.
Deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de levering van zonnestroom.

Zon4Ons sluit met iedere dakeigenaar een contract met een looptijd van 15 jaar.  Dat behelst onder andere recht van opstal met een kettingbeding. Een nieuwe eigenaar moet dit contract overnemen.

Aanleg van een zonneweide is duurder omdat elk paneel draagconstructie nodig heeft om onder goede hoek te liggen. Op daken liggen panelen automatisch onder een gunstige hoek en is draagconstructie al aanwezig. Bovendien is de verzekeringspremie voor een zonneweide hoger omdat zo’n perceel toegankelijker is en daarmee groter risico op schade (vandalisme) bestaat. En er moeten kosten gemaakt worden voor goede afscherming zowel in verband met toegankelijkheid als met het onttrekken aan het zicht.

Bij het aanschaffen en installeren van een windmolen zonder subsidie is de kostprijs per kW (veel) hoger dan die van zonnepanelen.  De terugverdientijd is daardoor bij zonnepanelen veel korter.

Nee. SDE+ subsidie kan niet gecombineerd worden met de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos).
De SDE+ is een subsidieregeling om de productie van duurzame energie te bevorderen. Zonne-installaties van minimaal 15 kWp op een grootverbruikaansluiting komen in aanmerking voor vijftien jaar subsidie op de geproduceerde elektriciteit.
De postcoderoosregeling is niet bestemd voor grootverbruik.

Zon4Ons vraagt ook, maar niet uitsluitend offertes aan bij lokale ondernemers. En Zon4Ons mikt op concurrerende scherpe prijzen. De leden van de coöperatie beslissen uiteindelijk gezamenlijk of en zo ja hoeveel ze extra willen betalen voor het gunnen van opdrachten aan lokale ondernemers.

Ja dat mag. Je hoeft niet over te stappen.
De coöperatie zoekt jaarlijks een energieleverancier die bereid is korting te geven in ruil voor collectieve inkoop van  elektriciteit en gas door coöperatieleden.  Overstappen en meedoen aan die optie is vrijwillig en levert een lid naar verwachting een extra korting van ongeveer 1 ct/kWh op de reguliere prijs van elektriciteit en 2 ct/m3 op de reguliere prijs van gas.

Voor meer vragen & antwoorden en gedetailleerde informatie klik hier